Аудит інформаційної та мережевої безпеки:
Аудит інформаційної та мережевої безпеки:
З якою метою він проводиться?

Для виявлення вразливих місць у локальній мережі компанії. Це дозволить проаналізувати чинний рівень кібербезпеки підприємства та зменшити ризик витоку конфіденційної інформації.

Для прогнозування можливих способів, варіантів зовнішніх атак на систему, щоб забезпечити додатковий контроль над ІБ процесами

Для розробки та запуску конкретних рекомендацій, які покращать рівень інформаційної безпеки та зменшать ризики компрометації даних. 

Масштабування будь-якого бізнесу передбачає за собою не лише перспективи, а й можливі ризики.
Це про порушення умов конфіденційності інформації, злам ресурсів задля збагачення.
Щоб це попередити, важливо надійно захистити дані підприємства від несанкціонованого доступу та знати свої слабкі місця, за що відповідає аудит мережевої та інформаційної безпеки.

Послідовність процесу аудиту
інформаційної безпеки:

Щоб створити рекомендації, які ефективно вплинуть на захищеність всіх ресурсів та дозволять провести об’єктивну оцінку, наші фахівці працюють за двома напрямками:

01
Тестування на проникнення

Оцінюємо можливі загрози та шляхи, звідки можуть бути хакерські атаки, імітуючи дії зловмисників. Такий метод допоможе виявити вразливі місця системи та оцінити ризики за умови втручання у систему. На основі цього формуємо звіт з даними щодо найбільш критичних ділянок, а також розробляємо рекомендації щодо їх вирішення.

02
Аналіз безпеки

Наші фахівці займаються пошуком вразливих місць об’єкта (ручним та автоматичним методами) та моделюють загрози. Згодом формується комплексний звіт щодо всіх можливих загроз, а також рекомендації щодо покращення системи захищеності об’єкта. 

Переваги проведення аудиту з інформаційної та мережевої безпеки

Спосіб завчасно прогнозувати та вплинути на наслідки у разі порушення інформаційної безпеки підприємства.

Захист від незаконного доступу до даних компанії.

Зниження рівня ризиків щодо витоку важливих  даних компанії.

Мінімізація великих фінансових втрат у випадку хакерських атак.

Цей вид послуги підходить компаніям, які хочуть забезпечити контроль мережевої та інформаційної безпеки, які вже мали досвід з DDoS атаками,
а також для тих, хто хотів би уникнути репутаційних та фінансових втрат. 

Аудит інформаційної та мережевої безпеки

Постачання обладнання,
матеріалів та програмного
забезпечення

Будівництво та введення
в експлуатацію ЦОДів

Високорівневе
проєктування
архітектури (HLD)

Аудит та проєктування
комунікацій та інженерних
систем

Послуги
Дякуємо
Ваші дані успішно надіслано
і вони знаходяться в обробці